Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Systemisk skleros (sklerodermi)

Definitioner

Epidemiologi

  • Vanligast hos kvinnor, 4:1[1]
  • Incidens: ca 20/1 000 000/år[2]
  • Incidenstopp: 30-50 år[2]

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Systemisk_skleros__sklerodermi_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 703 SectionId: ChapterGroupId: 55