Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Systemisk skleros (sklerodermi)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Begränsad systemisk skleros lcSSc (limited cutaneous systemic sclerosis)

CREST - Calcinos, Raynauds fenomen, Esofagusdysmotilitet, Sklerodactyli, Telangiektasier

Diffus systemisk skleros - dcSSc (diffuse cutaneous systemic sclerosis)

  • Generell hudskleros
  • Ofta engagemang av inre organ
  • Förekomst av anti Scl-70-antikroppar hos 20-30 %[2]
  • Kan ge renal kris och interstitiell lungsjukdom mm. Allvarligare form än begränsad systemisk skleros

Lokaliserad sklerodermi

Se → Lokaliserad sklerodermi (dermatologi)

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Systemisk_skleros__sklerodermi_ Filename: Klassifikation.html ChapterId: 703 SectionId: ChapterGroupId: 55