Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Systemisk skleros (sklerodermi)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

  • 5-årsöverlevnad: Ca 50%, varierar kraftigt beroende på organengagemang[1]. Dödsorsaker är fr.a. PAH, interstitiell lungsjukdom och hjärtpåverkan[2]
  • Dålig prognos och hög dödlighet om patienten utvecklar pulmonell arteriell hypertension[1]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Systemisk_skleros__sklerodermi_ Filename: Prognos.html ChapterId: 703 SectionId: ChapterGroupId: 55