Dermatologi > Sarkoidos och kollagenoser

Systemisk skleros (sklerodermi)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

  • [Raynauds fenomen - Ses hos i princip 100% av patienterna]
  • Finger- eller handsvullnad ("puffy hands")
  • Hudskleros - Förhårdnad och minskad elasticitet i huden på fr.a. extremiteter (se och känn på händerna) och ansikte → Karpmun (microstomia), liten hopsnörpt mun
  • Atrofi i huden i senare stadie
  • Svårläkta sår, framförallt på fingrarna
  • Calcinos - Kan vara mycket smärtsamt. Känns som gruskorn under huden vid undersökning
  • Telangiektasier
  • Minskad facial mimik pga hudsklerosen ses ibland
  • Även symptom i GI-kanal, lungor, hjärta, njurar m.m.

EsofagusstrikturSystemisk sklerosSystemisk sklerosSklerodactyliRaynauds fenomen

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Sarkoidos_och_kollagenoser/Systemisk_skleros__sklerodermi_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 703 SectionId: ChapterGroupId: 55