Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Akut urtikaria

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

  • [Elimination
  • Antihistamin po, sederande till natten
  • Kylbalsam lokalt
  • Om svårare reaktion ge kortison po eller iv
  • Inläggning om andningspåverkan]

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 1032 SectionId: 4647 ChapterGroupId: 165