Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Akut urtikaria

Översikt

Definitioner

  • Urtikaria (nässelutslag) - Kliande urtikor, upphöjda utslag som liknar de som uppstår vid kontakt med brännässla
    • Akut urtikaria - Allergisk reaktion begränsad till huden, vid engagemang av andra organsystem är den akuta urtikarian ett delsymptom av anafylaxi
    • Kronisk urtikaria - Recidiverande urtikaria som pågår > 6 veckor

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Akut_urtikaria Filename: Definitioner.html ChapterId: 1032 SectionId: ChapterGroupId: 165