Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Akut urtikaria

Översikt

Definitioner

  • Urtikaria (nässelutslag) - Kliande urtikor, upphöjda utslag som liknar de som uppstår vid kontakt med brännässla
    • Akut urtikaria - Allergisk reaktion begränsad till huden, vid engagemang av andra organsystem är den akuta urtikarian ett delsymptom av anafylaxi
    • Kronisk urtikaria - Recidiverande urtikaria som pågår > 6 veckor

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 1032 SectionId: 6484 ChapterGroupId: 165