Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Akut urtikaria

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

[Anamnes

  • Läkemedel - Nyinsatta läkemedel, ACE/ARB, ASA/NSAID och naturläkemedel bör efterfrågas
  • Fråga efter utlösande faktorer (t.ex. värme, kyla, tryck, solljus), kan identifiera en fysikalisk urtikaria
  • Fråga även om tidigare anafylaxi

Klinisk kemi

  • Föreligger misstanke om infektion bör utredningen inkludera
Intrakutan- och epikutantest har ingen plats i utredningen

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 1032 SectionId: 4644 ChapterGroupId: 165