Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Akut urtikaria

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Akut urtikaria kan vara ett delsymptom vid anafylaxi vilket då kräver skyndsam behandling

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Akut_urtikaria Filename: Differentialdiagnoser.html ChapterId: 1032 SectionId: ChapterGroupId: 165