Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Akut urtikaria

Översikt

Definitioner

Etiologi

[Generellt

Urtikaria kan orsakas av en IgE-medierad immunologisk reaktion (t.ex. allergi mot penicillin) eller som en icke-immunologisk reaktion av histaminfrisättande ämnen (t.ex. alkohol, ASA, skaldjur och fisk) eller av ämnen som verkar direkt som histamin (t.ex. viner, ost, tonfisk, biogena aminer)

Orsaker till urtikaria

  • Läkemedel - T.ex. Penicillin och andra antibiotika, ASA, NSAID, kontrastmedel vid röntgen, transfusioner, vacciner
  • Infektioner - T.ex. hepatit eller mononukleos
  • Födoämnen - T.ex. skaldjur, fisk, ägg och nötter
  • Bakomliggande sjukdom - T.ex. kollagenoser eller maligniteter]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Akut_urtikaria Filename: Etiologi.html ChapterId: 1032 SectionId: ChapterGroupId: 165