Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Akut urtikaria

Översikt

Urtikaria, även kallat nässelutslag, är en vanlig typ av hudmanifestation som kännetecknas av upphöjda, migrerande ljusröda utslag. Utslagen orsakas ofta av allergier de kan dock även orsakas av ansträngning, värme eller kyla (fysikalisk urtikaria). För det mesta försvinner utslagen inom några timmar-dagar. I vissa fall kan de dock kvarstå i flera veckor och tillståndet kallas då kronisk urtikaria. Akut urtikaria uppstår oftast till följd av allergi och kan vara ett tecken på att en anafylaktisk reaktion är på gång.

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Akut_urtikaria Filename: Oversikt.html ChapterId: 1032 SectionId: ChapterGroupId: 165