Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Anafylaxi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

En anafylaktisk reaktion kan vara stillsam och behöver inte utvecklas till anafylaktisk chock, men den kan också utvecklas snabbt och bli livshotande. Det är livsavgörande att snabbt kunna känna igen de initiala symptomen vid anafylaxi och att behandling med adrenalin i.m då sätts in utan dröjsmål.

Allergireaktion men ej anafylaxi

 • Antihistamin p.o. (Aerius) i dubbel normaldos. Ev. adrenalin, särskilt vid anamnes på tidigare anafylaxi.
 • Observation 30-60 minuter

[Akutbehandling av Anafylaxi (grad 1-3)

 • Lägg patienten ned med höjd fotända. Hastig uppresning kan vara livshotande
 • [Adrenalin i.m.]
  • [Barn: Dos 0,01 mg/kg (1mg/ml), maxdos 0,5 mg]
  • Vuxna: 0,3-0,5 mg (1 mg/ml) var femte minut tills det stabiliserat sig (i m. vastus lateralis)
  • Dosen kan vid behov upprepas var 5:e -10:e minut
 • ABCDE
  • Fri luftväg och ge syrgas på mask (5-10 l/min)
  • Intravenös infart och ge Ringer-Acetat (ca 1000 ml).
  • Följ blodtryck/puls/saturation
  • Fortsätt med ABCDE till vitalparametrar är under kontroll. Kontakta IVA vid behov
 • Vid svår bronkobstruktion
  • Salbutamol (Ventoline) inhalation i nebulisator (5mg/ml, 0,5-2,0 ml). Kan upprepas efter ca 10 minuter.
 • [Kortikosteroider (i.v/i.m eller p.o) - Administrationsväg påverkar ej tiden till effekt. Vakna patienter behandlas därför med t.ex betametasontabletter (0,5 mg*10 för vuxna). Intravenös behandling med hydrokortison (Solu-Cortef, 200 mg i.v) används vid t.ex. medvetslöshet då patienten inte kan inta per oral behandling.]
 • [Antihistamin p.o (t.ex. desloratadin i 5 dagar). Undvik Tavegyl på grund av risk för sedering och blodtrycksfall.]
 • Eventuellt prednisolon 5mg, 5 * 1 i 5 dagar. Framförallt aktuellt vid svullnad i munhåla/svalg, svår urtikaria eller obstruktiva symptom. Förskriv astmamedicin vid obstruktiva symptom.
 • Se upp för bifasisk reaktion, Observation:
  • 4 timmar vid grad 1
  • 8 timmar vid grad 2
  • 24 timmar grad 3]
Förhindra anafylaktisk chock genom att behandla alla anafylaktiska reaktioner skyndsamt (tidigt stadie)
Ska kunnas: 0,3 ml Adrenalin 1mg/ml i.m, hydrokortison och antihistamin p.o.

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Anafylaxi Filename: Behandling.html ChapterId: 1331 SectionId: ChapterGroupId: 165