Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Anafylaxi

Översikt

Definitioner

  • Anafylaxi - Allergisk systemreaktion från mer än ett organ. Reaktionen är potentiellt livshotande och ska handläggas skyndsamt.
  • Skillnaden mellan en allergisk reaktion och anafylaxi är ett allvarligare organengagemang vid anafylaxi.
För att en allergisk reaktion ska klassas som anafylaxi måste flera organssystem vara engagerade

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 1331 SectionId: 6446 ChapterGroupId: 165