Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Anafylaxi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Diagnosen anafylaxi ställs enbart utifrån de diagnostiska kriterier som presenteras i tabellen under symptom och kliniska fynd. Anamnes och status är således de viktigaste diagnostiska verktygen.
  • Att snabbt känna igen de initiala symptomen vid anafylaxi kan vara livsavgörande! Symptomen är dock inte unika för anafylaxi utan kan förekomma även vid andra akuta tillstånd som t.ex. astma, panikattack och larynxödem.
  • [P-Tryptas - Det enda testet som kan ha ett diagnostisk värde i akutskedet. Testet speglar mastcellsaktivering men ger ingen information om aktiveringsorsak. Tryptas når maximalt värde ca 1 timme efter symptomdebut och är förhöjt under ca 5 timmar. ]

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Anafylaxi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1331 SectionId: ChapterGroupId: 165