Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Anafylaxi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

  • Graden bestäms från det mest drabbade organsystemet
  • För att en allergisk reaktion ska klassas som anafylaxi måste flera organsystem vara inblandade

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 1331 SectionId: 6451 ChapterGroupId: 165