Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Anafylaxi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

  • Anafylaxi kan orsakas av en mängd olika ämnen varav många finns i olika läkemedel. Fråga därför alltid efter allergier/tidigare anafylaxi vid insättande av nytt preparat. T.ex. ska en patient med tidigare systemisk reaktion mot penicillin inte behandlas med karbapenem
  • Dokumentera allergiska reaktioner tydligt i journal
  • Undvik utlösande ämne
Fråga alltid efter allergi vid insättande av nya preparat

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Anafylaxi Filename: Prevention.html ChapterId: 1331 SectionId: ChapterGroupId: 165