Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Anafylaxi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

  • Anafylaxi kan orsakas av en mängd olika ämnen varav många finns i olika läkemedel. Fråga därför alltid efter allergier/tidigare anafylaxi vid insättande av nytt preparat. T.ex. ska en patient med tidigare systemisk reaktion mot penicillin inte behandlas med karbapenem
  • Dokumentera allergiska reaktioner tydligt i journal
  • Undvik utlösande ämne
Fråga alltid efter allergi vid insättande av nya preparat

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 1331 SectionId: 6452 ChapterGroupId: 165