Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Anafylaxi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

  • Överväg distribution av adrenalinpenna och kortisontabletter
  • Remiss till allergolog för uppföljning och utredning. När den akuta situationen är löst är det viktigt att identifiera den utlösande faktorn.

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Anafylaxi Filename: Uppfoljning.html ChapterId: 1331 SectionId: ChapterGroupId: 165