Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Fysikalisk urtikaria

Översikt

Fysikalisk urtikaria innebär nässelutslag som orsakas av fysikalisk påverkan. Utlösande orsakes kan vara allt från kyla eller värme till tryck, ansträngning eller UV-ljus. Fysikalisk urtikaria är en ovanligare form än akut urtikaria och vilka symptom samt hur behandlingen ser ut kan variera beroende på utlösande orsak.

Olika typer av fysikalisk urtikaria

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Fysikalisk_urtikaria Filename: Oversikt.html ChapterId: 1034 SectionId: ChapterGroupId: 165