Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Kronisk urtikaria

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Går ofta över spontant efter några veckor till år.
  • Kan behöva prova sig fram tills man hittar något som fungerar:
    • Höga doser icke-sederande antihistaminer (Certrizin, Aerius)
    • Singulair (antileukotrien)
    • Sederande antihistamin till kvällen
  • Omaluzimab (Xolair ®) - Kan ges som tillägg till antihistamin H1-behandling till patienter > 12 år vid otillräcklig effekt av antihistaminbehandling.

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Kronisk_urtikaria Filename: Behandling.html ChapterId: 1033 SectionId: ChapterGroupId: 165