Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Kronisk urtikaria

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Noggrann anamnes, leta utlösande faktorer.
  • Riktad provtagning t.ex. blodstatus + diff, inflammationsparametrar, odling, ANA.

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Kronisk_urtikaria Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1033 SectionId: ChapterGroupId: 165