Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Kronisk urtikaria

Översikt

Definitioner

Etiologi

  • Idiopatiskt
  • 'Fysikalisk urtikaria
  • Läkemedel - T.ex. NSAID/ASA, ACE-hämmare/ARB
  • Födoämnen aller alkohol
  • Infektion - Streptokocker, helicobakter pylore, parasiter, hepatit m.fl
  • Autoimmunitet
  • Graviditet
Ofta hittas ingen orsak

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Kronisk_urtikaria Filename: Etiologi.html ChapterId: 1033 SectionId: ChapterGroupId: 165