Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Kronisk urtikaria

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

  • Urtikaria med kvaddel på samma plats >24 h kan tala för en urtikaria-vaskulit, i synnerhet om patienten har samtidig ledvärk.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Kronisk_urtikaria Filename: Komplikationer.html ChapterId: 1033 SectionId: ChapterGroupId: 165