Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Kronisk urtikaria

Översikt

När urtikaria persisterar minst 6 veckor kallas det kronisk urtikaria. Utslagen kan debutera i samband med intag av läkemedel eller i samband med en infektion. I de flesta fall hittar man dock ingen klart utlösande faktor till varför utslagen uppkommit eller varför de kvarstår. Även kronisk urtikaria brukar, likt akut urtikaria gå över av sig själv med tiden. Det kan dock dröja ett, eller i vissa fall flera år, innan utslagen försvinner.

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Kronisk_urtikaria Filename: Oversikt.html ChapterId: 1033 SectionId: ChapterGroupId: 165