Venereologi > Bakteriell vaginos och candidavaginit

Bakteriell vaginos

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • [I normalfallet domineras vaginalfloran av laktobaciller vilka bidrar till en sur miljö
  • Minskat antal laktobaciller leder till förhöjt vaginalt pH vilket gynnar tillväxt av andra bakterier]

Patogener

  • Anaerober - Vanligast och ger en illaluktande flytning
  • Mykoplasma hominis
  • Gardnerella vaginalis

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Bakteriell_vaginos_och_candidavaginit/Bakteriell_vaginos Filename: Etiologi.html ChapterId: 666 SectionId: ChapterGroupId: 157