Venereologi > Bakteriell vaginos och candidavaginit

Bakteriell vaginos

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Vanligt med recidiv och behov av upprepade behandlingar

Gravida

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Bakteriell_vaginos_och_candidavaginit/Bakteriell_vaginos Filename: Komplikationer.html ChapterId: 666 SectionId: ChapterGroupId: 157