Venereologi > Bakteriell vaginos och candidavaginit

Bakteriell vaginos

Översikt

Bakteriell vaginos utgör den vanligaste orsaken till illaluktande flytningar hos kvinnor i fertil ålder. Vanliga patogener är anaeroba bakterier. Oftast är illaluktande flytningar enda symptomet och diagnosen ställs med hjälp av Amsel-kriterierna. Tillståndet kan behandlas med metronidazol men det är vanligt med recidiv och behov av upprepade behandlingar.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Bakteriell_vaginos_och_candidavaginit/Bakteriell_vaginos Filename: Oversikt.html ChapterId: 666 SectionId: ChapterGroupId: 157