Venereologi > Bakteriell vaginos och candidavaginit

Candidavaginit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Livstidsincidens

  • 75 % av alla kvinnor
  • 5 % får kroniska recidiv

Prevalens

  • Ca 30 % av fertila kvinnor är friska bärare

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Bakteriell_vaginos_och_candidavaginit/Candidavaginit Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 665 SectionId: ChapterGroupId: 157