Venereologi > Bakteriell vaginos och candidavaginit

Candidavaginit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • 90% av all genital candidos utgörs av Candida albicans
  • C. albicans är vanligt förekommande i kvinnors normalflora
  • Opportunist - Ökad risk att drabbas av candidainfektion ses vid t.ex. graviditet, antibiotikabehandling eller immunosupression (t.ex HIV)

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Bakteriell_vaginos_och_candidavaginit/Candidavaginit Filename: Etiologi.html ChapterId: 665 SectionId: ChapterGroupId: 157