Venereologi > Genitala dermatoser

Lichen ruber planus

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Autoimmun T-cellsmedierad sjukdom, närmare patofysiologi är fortfarande okänt
  • Kan utlösas av vissa läkemedel såsom guldinjektioner mot RA, betablockare eller hydroklortiazid

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Genitala_dermatoser/Lichen_ruber_planus Filename: Etiologi.html ChapterId: 717 SectionId: ChapterGroupId: 10