Venereologi > Genitala dermatoser

Lichen sclerosus et atrophicus

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Ökad risk för skivepitelcancer, 4-5 %, latenstid 10 år. Uppföljning och patientutbildning är viktigt. Informera patienten att de ska söka vård vid:
    • Sår som inte läker på 3 veckor
    • Nytillkommen förhårdnad
    • Klåda som ej svarar på behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Genitala_dermatoser/Lichen_sclerosus_et_atrophicus Filename: Komplikationer.html ChapterId: 3024 SectionId: ChapterGroupId: 10