Venereologi > Genitala dermatoser

Lichen sclerosus et atrophicus

Översikt

Lichen sclerosus atrophicus är en sjukdom med okänd etiologi. Tillståndet drabbar framförallt kvinnor i 40-60 årsåldern, men även barn och män kan få sjukdomen. De individer som drabbas får stram och hypopigmenterad hud genitalt. Patienterna kan även drabbas av besvärande klåda och få sexuella problem i form av dyspareuni. Sjukdomen är svårbehandlad, hos vissa barn som drabbas kan dock sjukdomen självläka när barnet blir äldre. Behandlingen består av stark kortisonkräm. Patientgruppen löper även ökad risk för skivepitelcancer.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Genitala_dermatoser/Lichen_sclerosus_et_atrophicus Filename: Oversikt.html ChapterId: 3024 SectionId: ChapterGroupId: 10