Venereologi > Genitala dermatoser

Perianal streptokockinfektion

Översikt

Perianal streptokockinfektion, ibland även kallad ”stjärtfluss”, är en infektion som framförallt drabbar barn. Den drabbade individen får en smärtande och välavgränsad rodnad runt anus. Ofta syns en blandbild mellan en genital och perianal infektion. Patienten kan ofta vara förstoppad på grund av defekationssmärta på grund av infektionen. Diagnosen ställs med snabbtest och behandlas med antibiotika.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Genitala_dermatoser/Perianal_streptokockinfektion Filename: Oversikt.html ChapterId: 718 SectionId: ChapterGroupId: 10