Venereologi > Genitala dermatoser

Perianal streptokockinfektion

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Smärtsam och välavgränsad kraftig rodnad perianalt
  • Ofta blandbild mellan perianal och genital infektion
  • Vanligt med obstipation pga defekationssmärta
  • Sällan feber

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Genitala_dermatoser/Perianal_streptokockinfektion Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 718 SectionId: ChapterGroupId: 10