Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

AIDS är det sista stadiet av en HIV-infektion. Immunförsvaret är då så nedsatt att patienten har väldigt hög mottaglighet för opportunistiska infektioner såsom:

Professor Lars Hagberg föreläser om opportunistiska infektioner vid AIDS

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: AIDS__Acquired_immunodeficiency_syndrome_.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500