Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

[CCR5-hämmare]

[CD4-molekylen är den primära HIV-receptorn medan den sekundära är CCR5. CCR5 måste alltid identifieras av viruset för att den ska kunna binda till cellen och sedan integreras i det cytoplasmatiska membranet. Ungefär 1 % av alla Nordeuropéer är helt resistenta mot HIV pga att de saknar ett fungerande CCR5. Maraviroc är ett exempel på ett läkemedel som hämmar CCR5.]

[Fusionshämmare]

Fusion induceras efter integration och kan t.ex. påverkas av en del läkemedel som kallas fuzeon. Denna läkemedelsgrupp hämmar virusets sammansmältning med det cytoplasmatiska membranet

[Nukleosidanaloger]

Här används tymidinanaloger där t.ex. hydroxylgruppen ersätts med en kvävegrupp och bildar acidotymidin. Dessa inkorporeras som tymidin vilket leder till kedjeterminering

[Icke-nukleosidanaloger]

Dessa binder ej till den enzymatiska fickan på reverst transkriptas utan till ett annat ställe som leder till konformationsförändring och försämrad enzymfunktion. Dessa läkemedel har alltså en allosterisk effekt på det verksamma enzymet.

Exempel på läkemedel: nevirapin, efavirenz, etravirin

[Integrashämmare]

Strand transfer innebär inkorporering av det virala DNA i det cellulära. Integrashämmare, t.e raltegravir, påverkar strand transfer

[Proteashämmare]

Påverkar proteaserna som posttranslationellt klyver pro-proteiner till sin slutgiltiga form

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Anti-HIV-lakemedlens_verkningsmekanismer.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500