Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

  • Vanligt med anemi, trombocytopeni och leukopeni
  • [HIV-serologi - Det tar några veckor efter smittotillfället innan HIV-antikroppar bildas, vid behov kan provet tas om efter ett par veckor. HIV kan uteslutas vid negativt prov efter 6 veckor]
  • Ta alltid HIV-prov vid annan STI och ta övriga STI-prover vid HIV diagnos (klamydia, gonorré, syfilis, hepatit B)

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Diagnostik.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500