Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Prevalens

 • Sverige: ca 0,07%
 • Globalt: 0,8%
 • Afrika: 4,7 %

Incidens

 • 434 fall i Sverige (2017)
  • 273 män
  • 161 kvinnor
 • Störst incidens ses bland MSM (män som har sex med män)

Smittvägar

Smittorisk

Risken för smittspridning vid samlag är beroende av smittsamheten hos den HIV-infekterade parten samt den friska partens mottaglighet för infektionen. Smittsamheten och mottagligheten påverkas av en mängd faktorer.

 • Smittsamhet
  • Virusmängd (minskar drastiskt vid HIV-behandling)
  • Annan samtidig STI - Ger 2-5 gånger ökad risk att drabbas av HIV, särskilt vid sår orsakade av syfilis, herpes mm
  • Typ av sex
  • Antal samlag
  • Kondom
 • Mottaglighet
  • Specifik immunitet
  • Genetik
  • Annan samtidig STI
  • Graviditet
  • Circumcision (minskar risken, det finns CD4+ celler i förhuden)

Vid vaginala samlag med välbehandlad patient är transmissionsrisken ungefär 1/500 000 samlag

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500