Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

 • 15-25% transmissionsrisk
 • Majoriteten smittas i nära anslutning till eller vid förlossningen
 • 10-15% tilläggsrisk vid amning

Riskfaktorer för smittöverföring

 • Höga nivåer av HIV-RNA i moderns blod
 • Lågt CD4
 • AIDS
 • Obstetriska riskfaktorer såsom lång tid mellan vattenavgång och förlossning
 • Korioamnionit
 • Prematur förlossning
 • Vaginal förlossning har större risk jämfört med kejsarsnitt hos obehandlade mammor

Handläggning

 • Läkemedelsprofylax till mamman från vecka 14-18
 • Mamman får själv välja mellan vaginal förlossning och kejsarsnitt
 • Läkemedelsprofylax till barnet i fyra veckor
 • Ingen amning
 • Dessa åtgärder minskar risken för smittöverföring till < 1 %

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: HIV_och_graviditet.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500