Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Två tredjedelar av nydiagnosticerad HIV i Sverige är sk ”late presenters” där CD4-talet har sjunkit till mindre än 350. Det finns europeiska rekommendationer om att man ska HIV-testa patienter som söker vård med symptom på så kallade indikatorsjukdomar för att fånga upp dessa patienter tidigare. Dessa sjukdomar har förväntad HIV-prevalens på > 1 % i europeisk population:

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Indikatorsjukdomar_for_HIV.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500