Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

HIV (humant immunbrist-virus) är ett virus som smittar via blodkontakt, oskyddade samlag, injektionsmissbruk och från mor till barn vid graviditet och förlossning. Ca 50% av patienterna utvecklar symptom vid primärinfektion. De drabbas då ofta av influensaliknande symptom med feber, muskelvärk, huvudvärk, faryngit. Dessa symptom går över och efter något år drabbas patienten av minskande CD4-nivåer vilket leder till att patienten drabbas av opportunistiska infektioner och maligniteter. Känsligheten för opportunistiska infektioner är beroende av mängden kvarvarande CD4-celler. AIDS är det sista stadiet av en HIV-infektion. Immunförsvaret är då så nedsatt att patienten har väldigt hög mottaglighet för opportunistiska infektioner. Det finns inget botemedel mot hiv men det finns mediciner som bromsar upp sjukdomen. För att erhålla effektiv behandling samt minska risken för resistensutveckling används ofta kombinationsbehandling med preparat från olika läkemedelsgrupper. Val av läkemedel sköts av specialist och skiljer från fall till fall. Med god behandling är den beräknade överlevnaden ungefär samma som en icke smittad, och smittorisken är minimal.

Film som förklarar HIV och AIDS (9:55 min)

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Oversikt.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500