Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Målcell

 • HIV angriper celler som uttrycker CD4-receptorer:
 • HIV tar sig in i målcellen genom att glykoproteinet Gp120 binder till både CD4- och co-receptorn CXCR4 eller CCR5 på målcellen. CCR5 uttrycks på T-celler, makrofager, monocyter och dendritiska celler medan CXCR4 framförallt uttrycks på T-celler.
 • [Immunitet - Individer som har en homozygot form av mutation på CCR5 är immuna mot HIV eftersom det förhindrar viruset från att penetrera målcellen. Individer med en heterozygot mutation är inte immuna men det tar längre tid på sig att utveckla sjukdom]

Virusets livscykel

 • Efter bindning till målcellen injicerar HIV ssRNA.
 • Med hjälp av enzymet omvänt transkriptas transkriberas RNA till DNA som integreras i målcellens DNA
 • När en immuncell infekterad med HIV triggas till ett immunsvar så ökar cellens proteinsyntes vilket leder till att även virusets integrerade DNA transkriberas och translateras → Nya viruspartiklar kan ta sig ut från cellen och infektera nya målceller
 • RNA virus saknar kontrollmekanismer som förhindrar mutationer vilket leder till att viruset väldigt snabbt muterar

Sjukdomsförlopp

 • Vid HIV-infektion sker först en mycket snabb replikation av viruset → Hög virusmängd i blodet och låga nivåer av CD4-celler
 • Efter några veckor återfår immunsystemet kontroll på infektionen → Virusnivåerna går ner till en sk set point-nivå
 • Så länge virusnivån ligger på set point har patienten oftast inga symptom
 • Förr eller senare orkar inte CD4-cellerna hålla virusnivåerna på set-point → Virusnivåerna ökar och CD4-nivåerna sjunker
 • Minskande CD4-nivåer leder till att patienten drabbas av opportunistiska infektioner och maligniteter. Känsligheten för opportunistiska infektioner är beroende av mängden kvarvarande CD4-celler.

HIV undviker immunförsvaret

 • Infektion leder till inaktivering av lymfocyter och makrofager
 • Inaktivering av CD4 minskar immunförsvarets aktiveringsförmåga
 • Antigen drift på ytproteinet gp120 vilket ger bortfall av antikroppsigenkänning
 • Uttalad glykosylering av gp120 vilket ger skydd mot immunsystemets effektorer
 • En 100% escape dödar värden och detta är ogynnsamt då värden är den som kan föra virusets vidare. HIV är alltså designat för att kunna leva vidare i värden

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500