Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

  • Med god behandling är den beräknade överlevnaden ungefär samma som en icke smittad, och smittorisken är minimal. Man följer koncentration av CD4-celler (helst > 350 celler/μl) samt koncentration HIV-RNA (helst < 50 kopior/ml).

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Prognos.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500