Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

 • En obehandlad patient omsätter ca 1010 viruspartiklar per dag.
 • RNA-viruset är beroende av ett omvänt transkriptas för att syntetisera det DNA som krävs för virusreplikation.
 • Omvänt transkriptas är mycket felbenäget vilket leder till att HIV har en otroligt hög mutationsfrekvens
 • Den höga replikationshastigheten kombinerat med hög mutationsfrekvens leder till att viruset har en enorm förmåga att bilda resistens om en behandling inte leder till kraftigt minskad replikationshastighet.
 • Risken för resistensutveckling är 50% vid bristande behandlingssvar
 • Vid effektiv behandling kan replikationshastigheten sjunka till 103 viruspartiklar per dag vilket kraftigt minskar risken för resistensutveckling. Risken för resistensutveckling minskar alltså med graden av läkemedlens effektivitet
 • Bristande compliance selekterar på så sätt fram resistenta virusstammar. Därför är behandlingsmotivation en absolut nödvändighet för att påbörja behandling
 • Det finns över 20 olika läkemedel mot HIV och vid uppkommen resistens mot ett läkemedel så finns det oftast möjlighet till andra effektiva behandlingsalternativ
 • Incidensen av multidrogresistens minskar

Överförd resistens

 • Vid primärinfektion är det viktigt att innan behandling identifiera patientens resistensprofil eftersom patienten kan ha blivit smittad av en patient med utvecklad resistens
 • Incidensen av överförd resistens minskar

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Resistensutveckling.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500