Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

[Primärinfektion

  • Ca 50% av patienterna utvecklar symptom vid primärinfektion
  • Symptomdebut ca 2 veckor efter smitta med symptomduration under vanligtvis 1-2 veckor
  • Ofta influensaliknande symptom med feber, muskelvärk, huvudvärk, faryngit
  • Lymfnodförstoring
  • Ca 25 % får även rodnade, makulösa utslag på övre del av thorax och rygg, ansikte, armar, lår]

[Tidiga symptom - uppträder vanligtvis ett par år efter primärinfektion

Sena symptom

  • Viktnedgång, trötthet, nattliga svettningar
  • Recidiverande pneumonier
  • Kronisk diarré
  • Cancer

Oral hårig leukoplakioral hårig leukoplaki2

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500