Venereologi > HIV & Karposis sarkom

Kaposis sarkom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

  • Annan behandling kan ibland undvikas vid behandling av orsaken till immunosuppression, t.ex. bromsmediciner vid HIV
  • Cytostatika
  • Strålbehandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/Kaposis_sarkom Filename: Behandling.html ChapterId: 919 SectionId: ChapterGroupId: 2500