Venereologi > HIV & Karposis sarkom

Kaposis sarkom

Översikt

Definitioner

  • Kaposis sarkom är en malign kärltumör bestående av tillväxande kapillärer, spindelceller och lymfatiska kärl
  • Kärltumörer - Tumörer utgående från blodkär. Dessa tumörer är oftast benigna men vissa typer kan vara lokalt aggresiva eller maligna (t.ex. Kaposis sarkom).

Bra film som beskriver Kaposis sarkom och andra kärltumörer (4:30 min)

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/Kaposis_sarkom Filename: Definitioner.html ChapterId: 919 SectionId: ChapterGroupId: 2500