Venereologi > HIV & Karposis sarkom

Kaposis sarkom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • HHV-8 (Humant Herpesvirus 8) - Kallas även karposis sarkomvirus
  • Ovanligt virus - Detta är det enda herpesviruset som av okänd anledning inte är så spritt
  • Överförs via sexuell kontakt, från mor till barn och via transplantation

Kaposis sarkom12Kaposis sarkom5Kaposis sarkom6Kaposis sarkom

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/Kaposis_sarkom Filename: Etiologi.html ChapterId: 919 SectionId: ChapterGroupId: 2500