Venereologi > HIV & Karposis sarkom

Kaposis sarkom

Översikt

Kaposis sarkom förknippas framförallt med AIDS-patienter då den maligna tumören är överrepresenterad i patientgruppen. Tumören drabbar dock även patienter med andra immunbristtillstånd. Sjukdomen orsakas av humant herpesvirus 8 och behandlas med cytostatika och strålning.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/Kaposis_sarkom Filename: Oversikt.html ChapterId: 919 SectionId: ChapterGroupId: 2500