Venereologi > Herpesinfektioner

Cytomegalovirusinfektion

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

  • Cytomegalovirus (CMV) - DNA-virus tillhörande herpesvirusgruppen
    • Målceller: T-lymfocyter, makrofager, granulocyter, endotelceller, fibroblaster
    • Primärinfektionen har oftast ett subkliniskt förlopp
    • Smittar via bröstmjölk, saliv, sexuellt, urin, organ och blod

CMV hos immunsupprimerade patienter

  • Vid immunomodulerande behandling försvagas immunförsvaret → viruset reaktiveras vilket kan leda till svår sjukdom med organpåverkan

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Cytomegalovirusinfektion Filename: Etiologi.html ChapterId: 917 SectionId: ChapterGroupId: 51