Venereologi > Herpesinfektioner

Cytomegalovirusinfektion

Översikt

CMV är ett DNA-virus som tillhör gruppen herpesvirus. CMV [smittar via bröstmjölk, saliv, sexuellt, urin, organ och blod.] Primärinfektionen har oftast ett subkliniskt förlopp. Seroprevalensen är hög och ca halva befolkningen har någn gång blivit smittade. Vid immunomodulerande behandling försvagas immunförsvaret och viruset kan då reaktiveras vilket kan leda till svår sjukdom med organpåverkan.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Cytomegalovirusinfektion Filename: Oversikt.html ChapterId: 917 SectionId: ChapterGroupId: 51