Venereologi > Herpesinfektioner

Cytomegalovirusinfektion

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Normalt kliniskt förlopp

  • Mild feber
  • Primär CMV: mononukleosliknande tillstånd men mindre tonsillit och mer lymfkörtelsvullnad

Organpåverkan (ses framförallt hos patienter med nedsatt immunförsvar)

  • Kongenital/neonatal infektion: Ca 15% av kongenitalt infekterade barn drabbas av neonatala symptom så som t.ex. prematur födsel, tillväxtretardation, leverpåverkan, lungpåverkan/pneumonit, dövhet/sensoneural hörselnedsättning och/eller CNS-engagemang (t.ex. mikrocefali, cerbrala missbildningar, kramper)
  • Pneumonit: vanlig infektiös orsak till dödsfall hos t.ex. AIDS-patienter
  • Proktit
  • Hepatit
  • Encefalit
  • Retinit: Ses framförallt vid AIDS

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Cytomegalovirusinfektion Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 917 SectionId: ChapterGroupId: 51